Copyright

© 2021 Krimmels

Alle inhoud van deze website (teksten, gegevens, illustraties, foto’s, grafische afbeeldingen, logo’s, productbeschrijvingen, etc.) zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle opgegeven bedrijfs- en merknamen, evenals hun handelsmerken zijn eigendom van hun eigenaren en dienen alleen voor de identificatie en beschrijving van de producten.

Juridische informatie & gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden Betreffende De Toegang Tot De Site

Ieder persoon (hierna ‘de gebruiker’) die zich toegang verschaft tot de voorliggende website van (hierna ‘de site’) wordt verondersteld het geheel van de bepalingen en gebruiksvoorwaarden van deze site zonder voorbehoud te hebben aanvaard.
De site is te allen tijde en wereldwijd toegankelijk. De gebruiker die er verbinding mee maakt, draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het naleven van de wetgeving en/of de reglementeringen die van kracht zijn in het land waar hij/zij verblijft, of van waaruit hij/zij verbinding maakt met de site.

Wijzigingen Van De Huidige Gebruiksvoorwaarden, De Rechtsbevoegdheid En Het Toepasselijke Recht

De huidige gebruiksvoorwaarden kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd door de uitgever. De geldende gebruiksvoorwaarden voor elk gebruik van de site zijn deze die op de site zijn gepubliceerd op het ogenblik dat de gebruiker de site raadpleegt. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van de huidige gebruiksvoorwaarden brengt de geldigheid van de andere bepalingen van de huidige voorwaarden niet in het gedrang.

Uitsluiting Van Aansprakelijkheid

Niettemin alle informatie van de site minutieus werd gecontroleerd, wordt deze informatie uitsluitend ter informatie verstrekt. In geen enkel geval kan de uitgever aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de verstrekte informatie; evenmin kan de uitgever garanderen dat de gegevens volledig, precies of actueel zijn. Alle inlichtingen worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen, fouten en onvolledigheid.
De uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van derden, waarnaar hyperlinks van de site verwijzen.
Tot slot wijst de uitgever alle verantwoordelijkheid af in het geval van en wordt alle garantie uitgesloten voor een onderbreking van de service of een slechte werking van de site. De uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker kan oplopen als gevolg van zijn/haar bezoek aan de site of zijn/haar gebruik ervan.

Privacy en persoonsgegevens

Verwerking Van Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de reglementering inzake de wet op de bescherming van gegevens.
In bepaalde gevallen, met name wanneer de gebruiker op de site een formulier invult en dit verstuurt, is het mogelijk dat sommige persoonsgegevens worden opgeslagen op de server. Deze informatie wordt beschouwd als zijnde vertrouwelijke informatie en wordt als zodanig verwerkt, ze wordt dus nooit zonder voorafgaande toestemming verkocht of doorgegeven aan derden.
Indien de site over een nieuwsbrief beschikt, kan de gebruiker zich hiervoor inschrijven om op regelmatige basis via e-mail informatie te ontvangen. In dit geval heeft de uitgever een geldig e-mailadres nodig. De gebruiker die zich inschrijft voor de nieuwsbrief gaat ermee akkoord dit via het daarvoor bestemde formulier mee te delen. De gebruiker bevestigt de eigenaar te zijn van het zo meegedeelde bovengenoemde e-mailadres en geeft aan akkoord te gaan met het ontvangen van allerlei e-mails die worden verzonden door de site en/of de uitgever. De gebruiker heeft het recht om zich op elk ogenblik uit te schrijven.
De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen teneinde na te gaan of deze juist zijn en kan eventuele fouten laten corrigeren door hierom te vragen in een aangetekende brief gericht aan de uitgever van de site, waarvan de gegevens hieronder zijn vermeld.

Gebruik Van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies
Zoals de meeste websites maakt ook deze website gebruik van cookies. Cookies zijn onschadelijke kleine tekstbestanden die geen enkele invloed hebben op uw privacy, noch op de beveiliging van uw computer.
Cookies verhogen het comfort van de gebruiker op de site en laten de uitgever toe anonieme statistische gegevens in te zamelen over het websitebezoek.
Om te achterhalen hoe u cookies op uw computer kunt verbieden of wissen, kunt u terecht in de documentatie van uw browser.
De uitgever informeert de gebruiker erover dat de site gebruik maakt van cookies om het gebruikscomfort van de site te verhogen door de prestaties te verbeteren en statistieken op te stellen over het websitebezoek.
Vermits de site niet kan werken zonder gebruik te maken van deze cookies, worden alle gebruikers die niet akkoord gaan met het gebruik ervan verzocht om hun browsersessie op de site onmiddellijk te beëindigen.

CookieTypeLooptijdOmschrijving
_ga12 yearsDeze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om gegevens te berekenen over bezoekers, sessies, campagnes en om het gebruik van de site bij te houden voor het site-analyserapport. Cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
_ga_SVMKL8BP0Wpersistent2 yearsDeze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om gegevens te berekenen over bezoekers, sessies, campagnes en om het gebruik van de site bij te houden voor het site-analyserapport. Cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
cookielawinfo-checbox-analytics011 monthsDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Analytics".
cookielawinfo-checbox-functional011 monthsDe cookie wordt ingesteld door GDPR cookie toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Functioneel" vast te leggen.
cookielawinfo-checbox-othersDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Overige".
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk".
cookielawinfo-checkbox-necessarypersistent11 monthsDieses Cookie wird durch das GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für Cookies der Kategorie "Notwendig" zu speichern.
cookielawinfo-checkbox-non-necessarypersistent11 monthsDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor cookies op te slaan in de categorie "Niet nodig".
cookielawinfo-checkbox-performance011 monthsDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies van de categorie "Prestaties" op te slaan.
languageSSpersistent1 monthDeze cookie wordt gebruikt om de huidige taal van de websitegebruiker op te slaan.
session_id13 monthsDit cookie wordt gebruikt om de sessie-ID voor de huidige sessie te verkrijgen of in te stellen.
test_cookiepersistent11 months
viewed_cookie_policypersistent11 monthsDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor cookies in de categorie "Noodzakelijk" op te slaan.
viewed_cookie_policy011 monthsDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op.

Gebruik Van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Fermer Zoomer